Friday, May 22, 2009

mencari kekuatan


Bismillahirrahmanirrahim

Tak kuat

"ingatlah ketika kamu memohon pertolongan  kepada Allah, lalu diperkenanNya bagimu..."
[al-anfal:9]

Merasa keseorangan

"Sesungguhnya orang-orang yang berkata,"Tuhan kami adalah Allah", kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka,maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata,"Jangan kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan kepadamu." [Fussilat: 30]

Mampukah?

"Dan barangsiapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang kukuh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan" [Luqman:22]

Tak boleh memberi alasan lagi kan?

".....Sungguh, janji Allah itu pasti benar, maka jangan  sekali-kali kami terpedaya dengan kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah." [Luqman:32]

Dengan itu, kena bersabar

" Katakanlah[Muhammad],'wahai hamba2Ku yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhanmu.' Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan Bumi Allah itu luas. HANYA ORANG-ORANG YANG BERSABARLAH YANG DISEMPURNAKAN PAHALANYA TANPA BATAS." [az-zumar: 10]

Teruskan melangkah

"Katakanlah, "Hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadaNya dalam menjalankan agamaku." [az-zumar: 14]

Berjihad di jalan Allah

"[iaitu] kamu beriman kepada Allah & RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu.Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui" [as-saff:11]

Yakinlah!Janji Allah itukan pasti

"Wahai manusia!Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuiNYa" [Al-Insyiqaq:84]


"kembalilah wahai pendukung Al-Quran"

No comments: